Tijdens uw verblijf in Nederland

van lienden family

Schiphol-service

In overleg met uw werkgever kunnen wij u ophalen in de aankomsthal van Schiphol en u begeleiden naar de met de werkgever afgesproken locatie.

Bezoek immigratiedienst (IND)

Samen met u halen we zo snel mogelijk uw verblijfsdocument op bij de IND. Na afgifte van het document controleren wij ter plekke de juistheid ervan zodat de IND eventuele fouten direct kan herstellen – dat bespaart veel kosten. De procedures die na het bezoek aan de IND nog nodig zijn, kunnen wij op dezelfde dag voor u afhandelen.

Gemeente/ expatcentre, registratie aktes en aanvraag BSN-nummer

Van Lienden gaat met u mee voor de gemeentelijke registratie op het expatcentre en/of aan het gemeenteloket. Alle aktes worden dan geregistreerd. Uw Burgerservice nummer (BSN) wordt aangevraagd; in veel gevallen wordt dit direct verstrekt. Dit BSN-nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor het ontvangen van uw salaris en bij het afsluiten van een ziektekosten verzekering. Dit BSN-nummer heeft uw werkgever nodig om u in zijn personeelsregistratiessyteem op te nemen. Het nummer is tevens van belang voor de aanvraag van de 30%-regeling, die voor zowel voor u als de werkgever een belastingvoordeel oplevert. Ook deze aanvraag kunt u door Van Lienden laten indienen.

Bank, openen bankrekening

Wij begeleiden u bij het bezoek aan de bank en openen van een bankrekening. Waarschijnlijk geeft u de voorkeur aan een bank die een Engelstalige website heeft waarop u uw bankzaken kunt regelen. Wij geven vooraf uitleg over de diverse mogelijkheden van bankieren in Nederland, internetbankieren, pinnen en de chipknip.

Assistentie bij aanvraag ziektekostenverzekering

Bij veel werkgevers kunt u deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. U kunt ook besluiten om u elders te verzekeren. In dat geval kunnen wij u adviseren en assisteren bij het afsluiten van een geschikte zorgverzekering. Een zorgverzekering is verplicht in Nederland.

Assistentie bij huisvesting

Van Lienden kan u adviseren en begeleiden bij het vinden van geschikte woonruimte. Indien u dit avontuur zelf wilt aangaan, informeren wij u vooraf hoe u geschikte woonruimte kunt vinden. We helpen u ook bij het definiëren van realistische woonwensen.
U krijgt uitleg over de manier van wonen in Nederland en over de vele mogelijkheden van mobiliteit – we regelen zelfs fietscursussen. Indien gewenst, kunnen geselecteerde woningen samen worden bekeken zodat in minimale tijd een geschikte woning wordt gevonden waar u zich thuis voelt.

Wij verzorgen desgewenst de contractcontrole en begeleiden u bij inschrijving op het nieuwe adres.

Aflevering inboedel

Wij coördineren in samenspraak met u en de werkgever een geschikte afleverdatum voor de verhuisboedel. Bij eventuele schade bemiddelen we bij herstel en/of vergoeding van de goederen.

Assistentie bij het uitzoeken van een geschikte (internationale) school

Uw kinderen gaan in Nederland naar school. De school kunt u in principe zelf uitzoeken, een school in de buurt of een internationale school. Met u bezoekt Van Lienden verschillende scholen zodat u een goede keuze kan maken voor uw kinderen. Wij informeren u ook graag over de mogelijkheden die het Nederlandse onderwijssysteem biedt.

Aanvraag gas, licht en water

Bij huisvesting verzorgen wij de aanmelding bij diverse energiebedrijven.

Nederlandse les

Van Lienden verzorgt Nederlandse les op alle niveau’s.

Voor uitgebreide informatie ga naar Taaltrainingen.

Verkeer

Informatie verkeersregels

Wij verstrekken op verzoek een Engelstalig naslagwerk inzake de Nederlandse verkeersregels. Ervaring leert dat, met name in de beginfase, expats grote behoefte hebben aan informatie over de juiste snelheden, parkeerregels en vertalingen van verkeersborden. Hierdoor voelen zij zich sneller thuis in het verkeer en worden diverse verkeersovertredingen voorkomen.

Auto en rijbewijs

Nadat de auto volgens de regels is ingevoerd, regelen wij een afspraak op een keuringscentrum van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Na goedkeuring begeleiden we de aanvraag van het nieuwe Nederlandse kenteken. Bovendien regelen we in samenspraak uw autoverzekering en de aanmelding voor de wegenbelasting.

In veel gevallen mag u slechts beperkte tijd rondrijden met uw buitenlandse rijbewijs. Indien nodig verzorgen wij de omwisseling naar een Nederlands rijbewijs. Na uw aankomst in Nederlands informeren wij u altijd hoe lang u kunt rondrijden met uw rijbewijs uit het land van oorsprong zodat u tijdig kunt starten met de omwisselingsprocedure.

Openbaar vervoer

Wij informeren u over het uitgebreide netwerk van het Nederlandse openbaar vervoer (OV), de ov-chipkaart, de ov-fiets, de ns-taxi, handige websites en apps. Als u de weg weet in het OV, vergroot dit uw mobiliteit en flexibiliteit.

Fietsen

Nederland fietsland. Met name in de Randstad heeft een fiets een toegevoegde waarde voor uw mobiliteit. Bovendien draagt het bij aan het ‘Nederland-gevoel’. Wij helpen bij de aankoop van een fiets en verzorgen desgewenst fietscursussen op maat.

Ook de fietsende expat heeft behoefte aan een overzicht van de Nederlandse verkeersregels. Op verzoek van de werkgever leveren wij een Engelstalig naslagwerk.

Algemene informatie

Tijdens de relocatie krijgt u informatie over:

  • winkeltijden
  • museumkaarten
  • handige apps
  • verschillende supermarkten
  • sportmogelijkheden
  • bibliotheek
  • uitgaansmogelijkheden
  • kranten
  • enz.