Artikelen van Anke van Lienden

Normbedragen IND 2019

Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can off course still receive a holiday allowance. Highly skilled migrants 30 years or older € 4,500 gross […]

Normbedragen IND 2018

Highly skilled migrants and European Blue Card The income requirement only involves the wage amount that is set out in the contract expressed in money. Holiday allowance does not count towards the income requirement. A highly skilled migrant can off course still receive a holiday allowance. Highly skilled migrants 30 years or older € 4,404 […]

Normbedragen IND 2017

Per 1 januari nieuwe inkomenseisen: ​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de Minister van SZW. […]

Inburgeringsexamen in het buitenland.

Het Hof van Justitie EU heeft zich uitgesproken over het inburgeringsexamen in het buitenland. De uitoefening van het recht op gezinshereniging mag niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt. Wilt u het integrale persbericht lezen? http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078nl.pdf Het hof is kritisch over de kosten van het examen en vindt ook dat  de bijzondere individuele omstandigheden (zoals leeftijd, opleidingsniveau, financiële […]

Grensoverschrijdend werken en notificatieplicht

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener, uit de EER, werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Voorwaarde is dat de werknemer toestemming heeft om te werken in het thuisland van de dienstverlener. Een voorbeeld is een Italiaans bedrijf met werknemers […]

Dutch citizenship?

There are two ways to obtain Dutch citizenship:  The option procedure or the Naturalisation procedure. The option procedure is quick. * You do need a valid residence document. * You have lived in the Netherlands or a Dutch territory for the majority of your life. * You have been married to or lived with a Dutch citizen […]