passport

Dutch citizenship?

There are two ways to obtain Dutch citizenship:  The option procedure or the Naturalisation procedure.

The option procedure is quick.

* You do need a valid residence document.

* You have lived in the Netherlands or a Dutch territory for the majority of your life.

* You have been married to or lived with a Dutch citizen for at least three years and have lived in the Netherlands for 15 years continuously without any gaps in your residency.

* You are over 65 and have lived in the Netherlands for at least 15 years.

* One of your parents is Dutch and you have lived with them in the Netherlands for at least three years.

Applying for citizenship via this route is usually quite quick. It takes approximately three months.

 

The Naturalisation procedure is more complex.

* You need a valid residence document.

* You must be 18+ years

* You have either: been married to a Dutch national or lived with a Dutch national for three continuous years, lived in the Netherlands for an uninterrupted period of five years with a valid residence permit; ; or you have lived in the Netherlands with a valid residence permit for a period of 10 years, with at least the last 2 years continuously.

* You are integrated in Dutch society and are able to read, write, speak and understand Dutch and must prove this by taking a civic integration examination, and must pass the A2-level. If you have obtained another diploma or degree (in Dutch) you can be eligible for an exemption.

* In the last four years you have not been subject to a custodial sentence, training order, community service order or large financial penalty (more than EUR 450).

* You are prepared to renounce your current nationality. If you do not do this your Dutch citizenship may be withdrawn (there are exceptions).

* You have a residence permit for a non-temporary purpose.

The Naturalisation procedure will take one year.

If you need advice? Please contact Van Lienden Relocation

panic-button

Gap in your residency/ Verblijfsgat

Met enige regelmaat word ik gebeld door Werkgevers, Kennismigranten, Studenten of Hoogopgeleiden. Paniek in de tent. Er is opeens sprake van een verblijfsgat.

Wat is een verblijfsgat? Het niet tijdig aanvragen van een verlenging kan een zogenaamd ‘verblijfsgat’ tot gevolg hebben. Dit betekent dat de geldigheidsdata van de verschillende verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Meestal is deze kwestie veroorzaakt door het niet tijdig aanvragen van een verlenging van het verblijf. De IND adviseert om 12 weken voor de expiratie datum een verlengingsprocedure te starten. Dat betekent dus dat de werkgever op dat moment moet beslissen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Ook bij studenten of hoogopgeleiden die besluiten gebruik te maken van een zoekjaar is het tijdig aanvragen van een zoekjaar document van belang. De IND geeft de mogelijkheid voorafgaande aan het afstuderen of promoveren de aanvraag al in gang te zetten. Men moet dan wel de formulieren die nodig zijn om aan te tonen dat men op een bepaalde datum de studie gaat beëindigen meezenden als bewijs.

Bij studenten en hoogopgeleiden (N.B. bij hoogopgeleiden is een TWV nodig om te werken in het zoekjaar!) die na het zoekjaar als kennismigrant in dienst worden genomen, is ook het ook van belang om tijdig te beslissen of deze medewerkers, die in feite op proef zijn aangenomen, een vervolgcontract krijgen als kennismigrant. Als de aanvraag niet tijdig wordt beslist (namelijk voordat het zoekjaar is afgelopen) is de medewerker tijdelijk uit dienst omdat een zoekjaar niet verlengbaar is en men dus in de tussenperiode de beslissing moet afwachten. Het verdient de voorkeur om binnen het zoekjaar al een aanvraag voor kennismigrant in te dienen. In dat geval voorkomt U bovenstaand dilemma. Bovendien blijft het lage looncriterium van toepassing. Een verblijfsgat is voor betrokkene niet wenselijk. Na 5 jaar ononderbroken rechtmatig verblijf kan betrokkene opteren voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Voor meer vragen kunt u ons natuurlijk altijd even bellen of mailen.

gold-fish

International Move of a Goldfish

25 Years ago I relocated  a very nice family from the US. They had a dog, a cat and a goldfish. The pets were joining the family after their move to the Netherlands. The dog and the cat were easy, although the costs were high. The pet animal had to be be marked by the implantation of a transponder and had to be vaccinated against rabies by an authorised veterinarian.

The goldfish was a different story. I had to consult the Ministery of Agriculture. Fish department of course. They informed me that is was quite impossible for a private person to import a goldfish. There are no rules for fish that are family members. They advised me to take a picture of the goldfish and to ask my client to donate the goldfish to the neighbours in the country of origin. Then after arrival in the Netherlands they should quickly buy a similar goldfish and pretend it was the family goldfish. This was quite a dilemma. They had to lie to their daughter about the goldfish. However, otherwise they had a traumatised goldfish and daughter.

So in the end, they did what was best although they never informed me where the goldfish actually went. But they got a pretty nice one in The Hague and there was no language barrier.

So if you need help to move, we are experienced in all categories. We wish you a pleasant move. If you need help or have a dilemma, please do call us. We like challenges!

Erkend referent

Erkend Referent

Onlangs werd ik benaderd door een Kennismigrant. Hij was van baan veranderd.  Zijn nieuwe werkgever bleek echter nog niet aangesloten te zijn bij de Kennismigranten module als ‘Erkend referent’.

Gelukkig was de IND zo vriendelijk geweest de expat een tijdelijke sticker te geven met de vermelding Kennismigrant  en ‘Arbeid vrij’.  Maar hij kon helaas zijn verblijfsdocument nog niet verlengen want de nieuwe werkgever bleek toch niet te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan bedrijven die als Erkend referent worden toegelaten.

Moraal van het verhaal..dupeer uw toekomstige werknemer niet en regel eerst uw Erkend referentschap en neem daarna pas kennismigranten in dienst.

Gelukkig konden we het betreffende bedrijf snel van dienst zijn en is de zaak naar tevredenheid opgelost.  Heeft uw bedrijf ook hulp nodig met de toelating als Erkend referent? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Ook uw bedrijf kan profiteren van de gunstige voorwaarden voor Erkend referenten.